"Jokainen on oman alansa ympäristövaikuttaja. Autan Sinua tekemään parempia ratkaisuja."

Virve Viertiö
Ilmasto- ja ympäristökouluttaja

Kestävä tulevaisuusIhminen on yksi eliölaji, osa luonnon monimuotoisuutta. Ihmisen erityispiirteet ovat mahdollistaneet lajimme menestyksen ja ne voivat myös pelastaa meidät ympäristökatastrofilta. Jos ymmärrämme oman roolimme ekosysteemin osana, voimme saavuttaa kestävän tulevaisuuden.Emme ole ymmärtäneet teollisena aikana, että luonnon resurssit ovat rajallisia ja kertakäyttöisyyden sijaan ne ovat kierrätettäviä. Olemme kehittäneet kiehtovan yhteiskunnan ja edistynyttä teknologiaa, mutta samalla unohtaneet miten elää ympäristön ehdoilla ja ekosysteemiä tukien. Nyt olemme saaneet aikaan globaaleja muutoksia, jotka ravistelevat kulttuurimme ja olemassaolomme perustaa: ilmastonmuutoksen ja monimuotoisuuden kadon.Olen vakuuttunut, että seuraavina vuosina ja vuosikymmeninä ihmiskunta kehittää keinot asettua eheyttäväksi osaksi luonnon ekosysteemiä. Heikentämisen sijaan opimme edistämään ekosysteemin vakautta ja resilienssiä. Tämä tuo meille uuden menestyksen aikakauden ja rauhaa kansainvälisiin suhteisiin. Korjaamme toiminnallisen yhteytemme ympäröivään maailmaan huolehtimalla loppuun saakka tuottamistamme yhdisteistä ja käyttämistämme ekosysteemipalveluista. Uskon, että tämä tuleva elämäntapa tekee meistä myös rauhallisempia yksilöitä, sillä saavutamme voimakkaamman suhteen ympäristöömme ja se tuo elämäämme merkityksellisyyttä.Vaikuttajana ja kouluttajana minulla on kaksi tavoitetta:

Toimia välittäjänä ja tulkkina ympäristöasiantuntijoiden ja talouden ammattilaisten välillä.
Luoda toivoa siitä, että kestävä elämäntapa ja toimintatapa voidaan saavuttaa.Pidän eri alojen ammattilaisille suunnattuja ilmasto- ja ympäristökoulutuksia. Tunnistan tiedon, jota asiakkaani tarvitsevat tehdäkseen heille hyödyllisiä ja ympäristölle edullisia ratkaisuja, ja välitän sen pähkinänkuoressa. Jos organisaatiosi tarvitsee kick-offia ilmastostrategiaan, ideoita ympäristöystävällisiin tuotteisiin tai apua oman ekolokeron löytämiseen ympäristötietoisessa maailmassa, otathan yhteyttä.

Sopeudu muutokseen

Ilmastokoulutus organisaatioille

Koulutuksessa kehitetään asiakasorganisaation ja työntekijöiden reagointivalmiutta ilmastonmuutoksen tuomaan yhteiskunnan murrokseen. Ydinasiat ilmastonmuutoksesta ja ihmisen kyvyistä vaikuttaa omaan tulevaisuuteensa on koottu työyhteisöille suunnattuun pakettiin. Elämyksellisessä koulutuksessa ilmastoteemaa lähestytään oman alan näkökulmasta. Koulutuksessa tunnistetaan ominaisuuksia, joita oma organisaatio tarvitsee ilmastonmuutokseen sopeutumisessa.


”Koulutus ylitti odotukset, koska se oli toiminnallista ja täysin erilaista kuin normaali pöydän ääressä istuminen ja kuuntelu. Luomuksen tilat ovat upeat. Koulutuksen vetäjä Virve Viertiö on energinen ja innostava ja motivaatio välittyi meihin osallistujiin. Toiminnallisuus, hieno näyttely, uusi tieto ja ympäristö saivat luovuuden liikkeelle ja ajatukset pois peruskaurasta näkemään laajempia asioita. Kokemus oli ainutlaatuinen!”
Elina Kamppi, asiantuntija, Finanssiala ry
Koulutus sisältää tarinallisen opastuksen Luomuksen ilmastonmuutosta käsittelevässä Muutosta ilmassa -näyttelyssä. Näin haetaan pitkää perspektiiviä ilmastonmuutoksen ja sen vaikutusten ymmärtämiseen. Oman lajimme historian kautta pohditaan yhdessä, millaisia valmiuksia ihmisillä on muutoksesta selviytymiseen. Tämän jälkeen työskennellään pienryhmissä erillisessä työpajatilassa ja liitetään ilmastotieto omalle alalle. Koulutuksessa visioidaan oman organisaation sopeutumiskeinoja muuttuvassa ympäristössä. Ilmastotiedon lisäksi koulutus kehittää työyhteisön vuorovaikutusta ja edistää luovaa ongelmanratkaisua.

”Havaitsin, miten kaikki vaikuttaa kaikkeen, yli aikakaarien. Koulutus vastasi erinomaisesti odotuksia, suorastaan ne ylittäen. Ajattelu suden silmin avarsi näkökulmaa.”
Tuula Antola, elinkeinojohtaja, Espoon kaupunkiToteutamme eri alojen ammattilaisille suunnattuja ilmastokoulutuksia yhteistyössä Luonnontieteellisen keskusmuseon (Luomus) kanssa. Koulutukset järjestetään Luonnontieteellisellä museolla Helsingissä.

”Näkökulmien vaihto toi uusia ajatuksia ja yllätyin positiivisesti. Suosittelen koulutusta viestintäammattilaisille.”
Hannele Meller, markkinointikoordinaattori, Espoon kaupunkiKoulutus on suunnattu työyhteisöille, jotka haluavat kehittää ilmasto-osaamistaan ja saada uusia näkökulmia oman organisaationsa rooliin ilmastotyössä. Sopeudu muutokseen -koulutus räätälöidään aina asiakasryhmän mukaan.

”Koulutus osoitti, että ilmastonmuutoksen linkitys konkreettiseen arkityöhön on mahdollista.”
Outi Pakkanen, puutarhuri, Kasvitieteen yksikkö, Luonnontieteellinen keskusmuseoTyövälineitä ilmastonmuutoksen käsittelyyn:
1. Asiakkaalle olennainen, asiantuntijoiden tuottama ilmastotieto ytimekkäänä pakettina
2. Jäsentelypolkuja ilmastonmuutoksen seurausten liittämiseksi omaan työarkeen
3. Apua kestävän tulevaisuuden tuomien mahdollisuuksien ja löytämiseen
4. Vaikuttamiskeinojen tunnistamista omalla alalla ja omassa työssä

Motivaatiota/tekemisen iloa työntekijöille:
1. Tukea työyhteisön vuorovaikutukseen
2. Inspiraatiota luonnon ekosysteemien toiminnasta
3. Luovuuden ja ideoinnin edistämistä työyhteisössä

Lataa tuotekortti

Tausta

Olen kestävän talouden kehittämiseen suuntautunut ekologi. Olen opiskellut aikuisopettajaksi ja toimin nyt ympäristökouluttajana. Mielestäni eri toimialojen vastuullisuus voitaisiin viedä uudelle tasolle, jos työntekijöillä olisi selkeämpi käsitys ympäristöongelmista. Isona ongelmana ilmastotavoitteiden saavuttamisen tiellä näen sen, että ongelmien mittakaava on lannistanut monet. Pyrin työlläni edistämään vuoropuhelua ympäristöasiantuntijoiden ja talouden ammattilaisten välillä ja herättämään uskoa yhteistyön sujumiselle molemmissa tahoissa. Missioni kouluttajana ovat ympäristötiedon välittäminen ja toivon luominen kestävän talous- ja yhteiskuntajärjestelmän saavuttamisesta. Meillä on keinot muutoksen tekemiseen ja pystymme voittamaan esteet tavoitteen tieltä. Emme vain vielä usko sitä.

Olen kehittänyt yhteistyössä Luonnontieteellisen keskusmuseon asiantuntijoiden kanssa ajankohtaisen koulutustuotteen, Sopeudu muutokseen -ilmastokoulutuksen. Koulutuksessa asioita pohditaan yhdessä ratkaisulähtöisesti. Yleensä ihmisillä on paljon tietoa ilmastonmuutoksesta, mutta se saattaa olla jäsentymätöntä ja sisältää virhekäsityksiä. Haluamme auttaa eri alojen työntekijöitä tunnistamaan tietonsa ja käyttämään niitä avuksi heidän organisaationsa vastuullisuuden kehittämisessä. Vastuullisuus on merkittävä kilpailuetu ja monet sen tuomat mahdollisuudet ovat vielä löytämättä.

Jos olet kiinnostunut yhteistyöstä kanssani tai organisaatiosi tarvitsee ympäristöaiheista koulutusta tietyssä asiassa, ota yhteyttä!

Ota yhteyttä


Yhteydenotot sähköpostitse virve@viertio.com